067/2019 – Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου