113/2009 – Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη δένδρου στον περιβάλλοντα χώρο του 6ου Γυμνασίου Ιλίου (Πορφύρα και Πορφυρογέννητου)

113/2009 – Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη δένδρου στον περιβάλλοντα χώρο του 6ου Γυμνασίου Ιλίου (Πορφύρα και Πορφυρογέννητου)

Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη δένδρου στον περιβάλλοντα χώρο του 6ου Γυμνασίου Ιλίου (Πορφύρα και Πορφυρογέννητου)

ads113.pdfa

113/2009 – Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη δένδρου στον περιβάλλοντα χώρο του 6ου Γυμνασίου Ιλίου (Πορφύρα και Πορφυρογέννητου)

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a