118/2009 – Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη δένδρων επί της οδού Πολυφήμου 132 και Ιφιγενείας 58

118/2009 – Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη δένδρων επί της οδού Πολυφήμου 132 και Ιφιγενείας 58

Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη δένδρων επί της οδού Πολυφήμου 132 και Ιφιγενείας 58

ads118.pdfa