528/2009 – Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη ενός δένδρου καρυδιάς στην οδό Μακεδονίας 15

528/2009 – Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη ενός δένδρου καρυδιάς στην οδό Μακεδονίας 15

Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη ενός δένδρου καρυδιάς στην οδό Μακεδονίας 15

ads528.pdfa