530/2009 – Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη ενός δένδρου αϊλανθου (βρωμοκαρυδιάς) στην οδό Στρατηγού Χιονάκου

530/2009 – Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη ενός δένδρου αϊλανθου (βρωμοκαρυδιάς) στην οδό Στρατηγού Χιονάκου

Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη ενός δένδρου αϊλανθου (βρωμοκαρυδιάς) στην οδό Στρατηγού Χιονάκου

ads530.pdfa

Τελευταία Νέα