348/2009 – Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη ενός δένδρου στην οδό Αφροδίτης 27

348/2009 – Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη ενός δένδρου στην οδό Αφροδίτης 27

Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη ενός δένδρου στην οδό Αφροδίτης 27

ads348.pdfa