352/2009 – Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη ενός δένδρου επί της οδού Πλάτωνος 26

352/2009 – Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη ενός δένδρου επί της οδού Πλάτωνος 26

Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη ενός δένδρου επί της οδού Πλάτωνος 26

ads352.pdfa