353/2009 – Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη ενός δένδρου επί της οδού Δαβάκη 6

353/2009 – Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη ενός δένδρου επί της οδού Δαβάκη 6

Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη ενός δένδρου επί της οδού Δαβάκη 6

ads353.pdfa

Τελευταία Νέα