523/2009 – Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη ενός δένδρου φοίνικα στην οδό Μπουμπουλίνας 13

523/2009 – Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη ενός δένδρου φοίνικα στην οδό Μπουμπουλίνας 13

Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη ενός δένδρου φοίνικα στην οδό Μπουμπουλίνας 13

ads523.pdfa