523/2009 – Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη ενός δένδρου φοίνικα στην οδό Μπουμπουλίνας 13