527/2009 – Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη τεσσάρων δένδρων βραχυχίτωνα στην οδό Δαβάκη 7 & 9

527/2009 – Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη τεσσάρων δένδρων βραχυχίτωνα στην οδό Δαβάκη 7 & 9

Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη τεσσάρων δένδρων βραχυχίτωνα στην οδό Δαβάκη 7 & 9

ads527.pdfa

Τελευταία Νέα