531/2009 – Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη τεσσάρων δένδρων ελιάς στις οδούς Κλυταιμνήστρας & Θέτιδος

531/2009 – Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη τεσσάρων δένδρων ελιάς στις οδούς Κλυταιμνήστρας & Θέτιδος

Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη τεσσάρων δένδρων ελιάς στις οδούς Κλυταιμνήστρας & Θέτιδος

ads531.pdfa