187/2013 – Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης που αφορά το έργο «Βελτίωση Υποδομών Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Δήμο Ιλίου»

187/2013 – Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης που αφορά το έργο «Βελτίωση Υποδομών Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Δήμο Ιλίου»