397/2009 – Λήψη απόφασης για την υπογραφή τελικής συμβάσεως και των όρων συνεργασίας μεταξύ του ιδρύματος με την επωνυμία «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ» και Δήμου Ιλίου

397/2009 – Λήψη απόφασης για την υπογραφή τελικής συμβάσεως και των όρων συνεργασίας μεταξύ του ιδρύματος με την επωνυμία «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ» και Δήμου Ιλίου

Λήψη απόφασης για την υπογραφή τελικής συμβάσεως και των όρων συνεργασίας μεταξύ του ιδρύματος με την επωνυμία «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ» και Δήμου Ιλίου

ads397.pdfa

397/2009 – Λήψη απόφασης για την υπογραφή τελικής συμβάσεως και των όρων συνεργασίας μεταξύ του ιδρύματος με την επωνυμία «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ» και Δήμου Ιλίου

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a