163/2009 – Λήψη απόφασης για την υπογραφή του προσυμφώνου χρησιδανείου ακινήτου και όρων συνεργασίας για την ανέγερση και λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος με την επωνυμία «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ»

163/2009 – Λήψη απόφασης για την υπογραφή του προσυμφώνου χρησιδανείου ακινήτου και όρων συνεργασίας για την ανέγερση και λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος με την επωνυμία «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ»

Λήψη απόφασης για την υπογραφή του προσυμφώνου χρησιδανείου ακινήτου και όρων συνεργασίας για την ανέγερση και λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος με την επωνυμία «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ»

ads163.pdfa

163/2009 – Λήψη απόφασης για την υπογραφή του προσυμφώνου χρησιδανείου ακινήτου και όρων συνεργασίας για την ανέγερση και λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος με την επωνυμία «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ»