Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» με αριθμ. μελέτης έργου: OIK 18/2009.

Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» με αριθμ. μελέτης έργου: OIK 18/2009.

Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» με αριθμ. μελέτης έργου: OIK 18/2009.

adspk552010.pdfa