026/2010 – Λήψη απόφασης για τη επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ανάληψης κρατήσεων και μείωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α1/08

026/2010 – Λήψη απόφασης για τη επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ανάληψης κρατήσεων και μείωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α1/08

Λήψη απόφασης για τη επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ανάληψης κρατήσεων και μείωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ  ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α1/08

ads026.pdfa

026/2010 – Λήψη απόφασης για τη επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ανάληψης κρατήσεων και μείωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α1/08