519/2009 – Λήψη απόφασης για τη μείωση εγγυήσεων του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β3/07

519/2009 – Λήψη απόφασης για τη μείωση εγγυήσεων του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β3/07

Λήψη απόφασης για τη μείωση εγγυήσεων του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β3/07

ads519.pdfa