266/2010 – Λήψη απόφασης για τη μείωση εγγυήσεων του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΛΠ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Η2/08

266/2010 – Λήψη απόφασης για τη μείωση εγγυήσεων του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΛΠ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Η2/08

Λήψη απόφασης για τη μείωση εγγυήσεων του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΛΠ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Η2/08

ADS2662010.pdfa