267/2010 – Λήψη απόφασης για τη μείωση εγγυήσεων του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Β1/07

267/2010 – Λήψη απόφασης για τη μείωση εγγυήσεων του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Β1/07

Λήψη απόφασης για τη μείωση εγγυήσεων του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Β1/07

ADS2672010.pdfa