218/2010 – Λήψη απόφασης για τη μείωση πρόσθετων εγγυήσεων του έργου «Δημιουργία πράσινης διαδρομής από το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προς το Εμπορικό Κέντρο του Δήμου με ανάπλαση αστικού χώρου – κατασκευή ποδηλατόδρομου και δημιουργία υπαίθριου δημοτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων

218/2010 – Λήψη απόφασης για τη μείωση πρόσθετων εγγυήσεων του έργου «Δημιουργία πράσινης διαδρομής από το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προς το Εμπορικό Κέντρο του Δήμου με ανάπλαση αστικού χώρου – κατασκευή ποδηλατόδρομου και δημιουργία υπαίθριου δημοτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων

Λήψη απόφασης για τη μείωση πρόσθετων εγγυήσεων του έργου «Δημιουργία πράσινης διαδρομής από το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προς το Εμπορικό Κέντρο του Δήμου με ανάπλαση αστικού χώρου – κατασκευή ποδηλατόδρομου και δημιουργία υπαίθριου δημοτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων

ads2182010.pdfa

218/2010 – Λήψη απόφασης για τη μείωση πρόσθετων εγγυήσεων του έργου «Δημιουργία πράσινης διαδρομής από το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προς το Εμπορικό Κέντρο του Δήμου με ανάπλαση αστικού χώρου – κατασκευή ποδηλατόδρομου και δημιουργία υπαίθριου δημοτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων