044/2010 – Λήψη απόφασης για τη μείωση των εγγυητικών επιστολών του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ – ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) ΕΡΓ. Ε1/08

044/2010 – Λήψη απόφασης για τη μείωση των εγγυητικών επιστολών του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ – ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) ΕΡΓ. Ε1/08

Λήψη απόφασης για τη μείωση των εγγυητικών επιστολών του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ – ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) ΕΡΓ. Ε1/08

ads0442010.pdfa

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a