423/2017 – Λήψη απόφασης για τη μερική ανάκληση της ΑΑΥ 586/2017 και έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια εξοπλισμού παρουσιάσεων για την αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου»

423/2017 – Λήψη απόφασης για τη μερική ανάκληση της ΑΑΥ 586/2017 και έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια εξοπλισμού παρουσιάσεων για την αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου»