167/2009 – Λήψη απόφασης για τη μη χορήγηση αδειών εκσκαφής οδοστρώματος – πεζοδρόμων – πεζοδρομίων κατά τις εορταστικές περιόδους Χριστουγέννων, Πάσχα και όποτε άλλοτε κριθεί απαραίτητο βάσει των αναγκών των δημοτών»

167/2009 – Λήψη απόφασης για τη μη χορήγηση αδειών εκσκαφής οδοστρώματος – πεζοδρόμων – πεζοδρομίων κατά τις εορταστικές περιόδους Χριστουγέννων, Πάσχα και όποτε άλλοτε κριθεί απαραίτητο βάσει των αναγκών των δημοτών»

Λήψη απόφασης για τη μη χορήγηση αδειών εκσκαφής οδοστρώματος – πεζοδρόμων – πεζοδρομίων κατά τις εορταστικές περιόδους Χριστουγέννων, Πάσχα και όποτε άλλοτε κριθεί απαραίτητο βάσει των αναγκών των δημοτών»

ads167.pdfa