195/2019 – Λήψη απόφασης για τη στέγαση του Ειδικού Νηπιαγωγείου Ιλίου