060/2015 – Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/12

060/2015 – Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/12