161/2019 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στη δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής” έτους 2019-2020, και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή»

161/2019 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στη δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής” έτους 2019-2020, και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή»

161/2019 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στη δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής” έτους 2019-2020, και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή»