456/2009 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου μας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΡΙΟ ΠΟΛΗΣ Α.Ε.

456/2009 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου μας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΡΙΟ ΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου μας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΡΙΟ ΠΟΛΗΣ Α.Ε.

ads456.pdfa

456/2009 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου μας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΡΙΟ ΠΟΛΗΣ Α.Ε.

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a