142/2013 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «Αστική Αναζωογόνηση 2012 –2015» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και την υποβολή πρότασης ένταξης πράξης

142/2013 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «Αστική Αναζωογόνηση 2012 –2015» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και την υποβολή πρότασης ένταξης πράξης

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a