246/2011 – Λήψη απόφασης για τη σύσταση «Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου» Πολιτικής Προστασίας για διαχείριση φυσικών καταστροφών

246/2011 – Λήψη απόφασης για τη σύσταση «Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου» Πολιτικής Προστασίας για διαχείριση φυσικών καταστροφών

Λήψη απόφασης για τη σύσταση

«Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου» Πολιτικής Προστασίας για διαχείριση φυσικών καταστροφών

ADS2462011.pdfa