063/2011 – Λήψη απόφασης για τη τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ. 363 από Σχολικό Χώρο «ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» σε χώρο «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ»

063/2011 – Λήψη απόφασης για τη τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ. 363 από Σχολικό Χώρο «ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» σε χώρο «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ»

Λήψη απόφασης για τη τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ. 363 από Σχολικό Χώρο «ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» σε χώρο «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ»

AEPZ0632011.pdfa