034/2010 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας δύο (2) ειδικών διασκευασμένων τραπεζιών, εντός του καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟ ιδιοκτησίας ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, επί της οδού Αγ. Γεωργίου 46, στο Ίλιον

034/2010 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας δύο (2) ειδικών διασκευασμένων τραπεζιών, εντός του καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟ ιδιοκτησίας ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, επί της οδού Αγ. Γεωργίου 46, στο Ίλιον

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας δύο (2) ειδικών διασκευασμένων τραπεζιών, εντός του καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟ ιδιοκτησίας ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, επί της οδού Αγ. Γεωργίου 46, στο Ίλιον

ads034.pdfa

034/2010 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας δύο (2) ειδικών διασκευασμένων τραπεζιών, εντός του καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟ ιδιοκτησίας ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, επί της οδού Αγ. Γεωργίου 46, στο Ίλιον