148/2009 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Έκτακτες συντηρήσεις – επισκευές υπαρχόντων αντλητικών συγκροτημάτων», Α.Μ. ΗΛ 10/2008

148/2009 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Έκτακτες συντηρήσεις – επισκευές υπαρχόντων αντλητικών συγκροτημάτων», Α.Μ. ΗΛ 10/2008

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Έκτακτες συντηρήσεις  – επισκευές υπαρχόντων αντλητικών συγκροτημάτων», Α.Μ.  ΗΛ 10/2008

ads148.pdfa

148/2009 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Έκτακτες συντηρήσεις – επισκευές υπαρχόντων αντλητικών συγκροτημάτων», Α.Μ. ΗΛ 10/2008

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a