166/2010 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση περιοχής Άλσους εργ. Ε1/09»

166/2010 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση περιοχής Άλσους εργ. Ε1/09»

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση περιοχής Άλσους εργ. Ε1/09»

ads1662010.pdfa