306/2010 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α.Μ. ΟΙΚ17/2009

306/2010 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α.Μ. ΟΙΚ17/2009

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α.Μ. ΟΙΚ17/2009

ADS3062010.pdfa