Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 2 θέσεων στάθμευσης ΑΜΑ στην οδό Χρυσηϊδος