045/2013 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

045/2013 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

045/2013 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ