202/2015 – Λήψη απόφασης για τη χρέωση των τευχών δημοπράτησης (δαπάνη αναπαραγωγής τους) που παραλαμβάνουν οι ΕΔΕ για τη συμμετοχή τους σε δημοπρασίες έργων έτους 2015

202/2015 – Λήψη απόφασης για τη χρέωση των τευχών δημοπράτησης (δαπάνη αναπαραγωγής τους) που παραλαμβάνουν οι ΕΔΕ για τη συμμετοχή τους σε δημοπρασίες έργων έτους 2015