Λήψη απόφασης για τον έγκριση πίστωσης 5.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0012 για προμήθεια εδεσμάτων τροφίμων για αποκριάτικες εκδηλώσεις κούλουμα 2010.

Λήψη απόφασης για τον έγκριση πίστωσης 5.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0012 για προμήθεια εδεσμάτων τροφίμων για αποκριάτικες εκδηλώσεις κούλουμα 2010.

Λήψη απόφασης για τον έγκριση πίστωσης 5.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0012 για προμήθεια εδεσμάτων τροφίμων για αποκριάτικες εκδηλώσεις κούλουμα 2010.

adspk102010.pdfa