Λήψη απόφασης για τον έγκριση πίστωσης 4.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0008 για ενοικίαση παραδοσιακών στολών για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις

Λήψη απόφασης για τον έγκριση πίστωσης 4.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0008 για ενοικίαση παραδοσιακών στολών για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις

Λήψη απόφασης για τον έγκριση πίστωσης 4.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0008 για ενοικίαση παραδοσιακών στολών για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις

adspk182010.pdfa