Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ (1797/88), άρθρο 46, υπουργική απόφαση 11389/93.

Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ (1797/88), άρθρο 46, υπουργική απόφαση 11389/93.

Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ (1797/88), άρθρο 46, υπουργική απόφαση 11389/93.

adspk272010.pdfa