Λήψη απόφασης για τον ορισμό εποπτών ελέγχου για τους αθλητικούς & πολιτιστικούς χώρους του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου, για το έτος 2011

Λήψη απόφασης για τον ορισμό εποπτών ελέγχου για τους αθλητικούς & πολιτιστικούς χώρους του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου, για το έτος 2011

Λήψη απόφασης για τον ορισμό εποπτών ελέγχου για τους αθλητικούς & πολιτιστικούς χώρους του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου, για το έτος 2011

adsdhkepa142011.pdfa