Λήψη απόφασης για τον ορισμό εποπτών ελέγχου για τους αθλητικούς & πολιτιστικούς χώρους του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου, για το έτος 2011

Λήψη απόφασης για τον ορισμό εποπτών ελέγχου για τους αθλητικούς & πολιτιστικούς χώρους του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου, για το έτος 2011

Λήψη απόφασης για τον ορισμό εποπτών ελέγχου για τους αθλητικούς & πολιτιστικούς χώρους του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου, για το έτος 2011

adsdhkepa142011.pdfa

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a