Λήψη απόφασης για τον ορισμό επτά, τριμελών επιτροπών με τους εφόρους τους, για τα τμήματα του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ : Πνευματικού Κέντρου, Βιβλιοθήκης, Μουσικής και Χορού, Λαογραφικού Μουσείου, Πινακοθήκης, Θεάτρου, Κινηματογράφου σύμφωνα με την 142/97 Α.Δ.Σ τροποποιητική της 356/88 Α.Δ.Σ για το έτος 2011

Λήψη απόφασης για τον ορισμό επτά, τριμελών επιτροπών με τους εφόρους τους, για τα τμήματα του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ : Πνευματικού Κέντρου, Βιβλιοθήκης, Μουσικής και Χορού, Λαογραφικού Μουσείου, Πινακοθήκης, Θεάτρου, Κινηματογράφου σύμφωνα με την 142/97 Α.Δ.Σ τροποποιητική της 356/88 Α.Δ.Σ για το έτος 2011

Λήψη απόφασης για τον ορισμό επτά, τριμελών επιτροπών με τους εφόρους τους, για τα τμήματα του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ : Πνευματικού Κέντρου, Βιβλιοθήκης, Μουσικής και Χορού, Λαογραφικού Μουσείου, Πινακοθήκης, Θεάτρου, Κινηματογράφου σύμφωνα με την 142/97 Α.Δ.Σ τροποποιητική της 356/88 Α.Δ.Σ για το έτος 2011

adsdhkepa82011.pdfa

Λήψη απόφασης για τον ορισμό επτά, τριμελών επιτροπών με τους εφόρους τους, για τα τμήματα του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ : Πνευματικού Κέντρου, Βιβλιοθήκης, Μουσικής και Χορού, Λαογραφικού Μουσείου, Πινακοθήκης, Θεάτρου, Κινηματογράφου σύμφωνα με την 142/97 Α.Δ.Σ τροποποιητική της 356/88 Α.Δ.Σ για το έτος 2011