Λήψη απόφασης για τον ορισμό καθηγητών μουσικής για διδασκαλία στο Δημοτικό Ωδείο Ιλίου για το διδακτικό έτος 2010 – 2011.

Λήψη απόφασης για τον ορισμό καθηγητών μουσικής για διδασκαλία στο Δημοτικό Ωδείο Ιλίου για το διδακτικό έτος 2010 – 2011.

Λήψη απόφασης για τον ορισμό καθηγητών μουσικής για διδασκαλία στο Δημοτικό Ωδείο Ιλίου για το διδακτικό έτος 2010 – 2011.

adspk1942010.pdfa