Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής έργων αξίας έως 5.869,40€ ( Π.Δ. 229/99) για το έτος 2011

Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής έργων αξίας έως 5.869,40€ ( Π.Δ. 229/99) για το έτος 2011

Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής έργων αξίας έως 5.869,40€ ( Π.Δ. 229/99) για το έτος 2011

adsdhkepa122011.pdfa