164/2009 – Λήψη απόφασης για τον ορισμό Συνεδρίασης για τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, έτους 2008

164/2009 – Λήψη απόφασης για τον ορισμό Συνεδρίασης για τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, έτους 2008

Λήψη απόφασης για τον ορισμό Συνεδρίασης για τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, έτους 2008

ads164.pdfa

Τελευταία Νέα