Λήψη απόφασης για τον ορισμό της Επιτροπής του Ν.3263/04 αρ.3 Διαγωνισμού για την διεξαγωγή δημοπρασιών έργων για το έτος 2011 & για έργα προϋπολογισμού κάτω από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π.

Λήψη απόφασης για τον ορισμό της Επιτροπής του Ν.3263/04 αρ.3 Διαγωνισμού για την διεξαγωγή δημοπρασιών έργων για το έτος 2011 & για έργα προϋπολογισμού κάτω από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π.

Λήψη απόφασης για τον ορισμό της Επιτροπής του Ν.3263/04 αρ.3 Διαγωνισμού για την διεξαγωγή δημοπρασιών έργων για το έτος 2011 & για έργα προϋπολογισμού κάτω από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π.

adsdhkepa152011.pdfa

Λήψη απόφασης για τον ορισμό της Επιτροπής του Ν.3263/04 αρ.3 Διαγωνισμού για την διεξαγωγή δημοπρασιών έργων για το έτος 2011 & για έργα προϋπολογισμού κάτω από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π.