056/2009 – Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2009

056/2009 – Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2009

Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2009

ads056.pdfa