155/2019 – Λήψη απόφασης για τοποθέτηση σήμανσης ΑμεΑ σε όλα τα σχολεία του Δήμου Ιλίου