096/2015 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση κυκλοφορίας στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Αγ. Γεωργίου, Πετρουπόλεως – Ηρακλείτου, Θηβών και Ανδ. Παπανδρέου

096/2015 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση κυκλοφορίας στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Αγ. Γεωργίου, Πετρουπόλεως – Ηρακλείτου, Θηβών και Ανδ. Παπανδρέου