065/2009 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

065/2009 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

Λήψη απόφασης για τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

ads065.pdfa